Vytvoření nulové a negativní kóty

Můžete specifikovat nulu a záporné hodnoty pro kóty skici. To je užitečné v případě, kdy chcete převrátit směr entity.

V PropertyManageru Kóta nebo v okně Změnit otočte směr pozice kóty; postupujte takto:
 • Klikněte na Obrátit směr (PropertyManager) nebo na Obrátit směr kóty (okno Změnit)
 • Zadání záporného čísla

Postup pro obrácení polohy kóty ve skice:

 1. V grafické ploše vyberte kótu pozice.
 2. V okně PropertyManager, v části Hlavní hodnota, klepněte na nástroj Obrátit směr PM_reverse_direction.gif.
  Umístění objektu vzhledem k referenčnímu bodu se změní na opačný směr vzhledem k původní hodnotě. V této skice je pozice čáry fixovaná a kóta, která se má změnit, vede od čáry k vrcholu obdélníku.
  sketch_reverse_direction_before.gif
  Pokud klepnete na nástroj Obrátit směr PM_reverse_direction.gif, horní čára v obdélníku se nyní zobrazí 30 jednotek nad čarou:
  sketch_reverse_direction_after.gif