Wyciągnięta powierzchnia

Aby wyciągnąć powierzchnię, należy:

  1. Naszkicować profil powierzchni.
  2. Kliknąć Wyciągnięta powierzchnia na pasku narzędzi Powierzchnie lub Wstaw > Powierzchnia > Wyciągnięcie.
  3. Ustawić opcje menedżera właściwości PropertyManager.
    Wyciągnięta powierzchnia używająca opcji Symetrycznie od płaszczyzny z naszkicowanego splajnu.
  4. Kliknąć OK .
    Wynikowa wyciągnięta powierzchnia