Powierzchnia według granicy

Operacja powierzchni według granicy pozwala na tworzenie powierzchni, które mogą być styczne lub posiadać krzywiznę ciągłą w obydwu kierunkach (wszystkie strony powierzchni). W większości przypadków pozwala to uzyskać rezultaty wyższej jakości niż narzędzie wyciągnięcia po profilach. Z narzędzia tego mogą korzystać projektanci wyrobów konsumenckich i inni użytkownicy, którzy wymagają wysokiej jakości powierzchni o krzywiźnie ciągłej.

Kierunek 1 oraz Kierunek 2 są całkowicie zamienne w menedżerze właściwości PropertyManager. Wybranie elementów przy użyciu opcji Kierunek 1 lub Kierunek 2 daje takie same rezultaty.
Przykłady powierzchni według granicy:
Pojedyncza krzywa do punktu w jednym kierunku Trzy krzywe w kierunkach 1 i 2

Aby utworzyć operację powierzchni według granicy, należy kliknąć Powierzchnia ograniczona (pasek narzędzi Powierzchnia) lub Wstaw > Powierzchnia > Powierzchnia ograniczona, ustawić opcje menedżera właściwości PropertyManager, a następnie kliknąć .

  • Kolory objaśnień krzywych odpowiadają kolorom używanym w menedżerze właściwości PropertyManager.
  • Kliknąć objaśnienia, aby zmienić Typ styczności.
  • Aby zmienić kolor wyświetlania powierzchni podczas edycji, należy użyć strony Opcje systemu - Kolory, aby edytować kolor dla Grafiki tymczasowe, cieniowane.