Kóty mezi oblouky nebo kružnicemi

Ve výchozím nastavení jsou vzdálenosti měřeny do středu oblouku nebo kružnice.

Pomocí nástroje Inteligentní kóta Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif můžete vytvářet:
  • Kóty mezi hranami oblouku nebo kružnice.
  • Kóty mezi soustřednými kružnicemi.
  • Řetězové kóty k minimálnímu, střednímu a maximálnímu obvodu oblouku mezi oblouky, nebo mezi čarou, nebo mezi bodem a obloukem.