Geometrické vztahy

Chcete-li vytvořit geometrické vztahy (jako např. tečný nebo kolmý) mezi entitami skici nebo mezi entitami skici a rovinami, osami, hranami nebo vrcholy, klepněte na Přidat vztahy Tool_Add_Relation_Dimensions_Relations.gif (panel nástrojů Kóty/vztahy), nebo v nabídce na Nástroje > Vztah > Přidat.

Můžete také přidat vztahy při vytváření jednotlivých entit skici, nebo jakmile vyberete dvě stávající entity. Sekce Existující vztahy a Přidat vztahy se zobrazí ve všech správcích PropertyManager entity skici.

Při vytváření vztahů musí být nejméně jedna z položek entitou skici. Jiné položky mohou být buď entita skici nebo hrana, plocha, vrchol, počátek, rovina, osa, nebo křivka skica. Ty tvoří při projekci do roviny skici čáru nebo oblouk.

Geometrické vztahy lze také vytvářet automaticky pomocí odvozování.