Vytváření kruhových kót

Postup pro vytvoření kruhové kóty a její následné otočení po kružnici:

 1. Klepněte na možnost Inteligentní kóta Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif (panel nástrojů Kóty/vztahy) nebo na Nástroje > Kóty > Inteligentní.
 2. Vyberte kružnici.
 3. Přetáhněte kótu a klepnutím ji umístěte.
 4. Nastavte hodnotu v poli Změnit a klepněte na tlačítko button_Save_Modify.gif.
  Pokud se pole Změnit nezobrazí, buď dvakrát klepněte na kótu, nebo vyberte položku Zadat hodnotu kóty v možnostech Nástroje > Možnosti > Obecné.

Změna umístění kruhových kót

Postup změny umístění kruhových kót:

 1. Klepněte pravým tlačítkem na kótu.
 2. Ve správci PropertyManager Kóta vyberte záložku Odkazové čáry.
 3. Pod položkou Zobrazení vynášecích/odkazových čar vyberte možnost umístění.
  Například:
  circle_dim_display_radius.gif circle_dim_display_diameter.gif
  Poloměr Průměr
  Můžete také klepnout pravým tlačítkem na kótu a vybrat Možnosti zobrazení.

Úprava úhlu lineárních kót

Postup změny úhlu lineárních kót:

 1. Klepněte na kótu.
 2. Přetáhněte ovladač na textu.
  Kóta se přichytí v úhlu, který se mění po 15 stupních.

  Video: Úprava úhlu lineárních kót

Video: Úprava úhlu lineárních kót

circular_dim_15degree_snaps.gif