Włączanie funkcji zamrażania operacji

Zamrożenie można włączyć w opcjach systemu.

  1. Kliknąć Opcje Tool_Options_Standard.gif (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
  2. Na karcie Opcje systemu kliknąć Ogólne, a następnie Włącz pasek zamrożenia.
  3. Kliknąć OK.
    Żółty pasek zamrożenia pojawi się w górnej części drzewa operacji FeatureManager, pod nazwą części.

    FRZ_freeze_bar.gif