Zamrażanie operacji

Pasek zamrożenia można przeciągać, aby zamrażać operacje.

Aby włączyć pasek zamrożenia, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Ogólne i wybrać Włącz pasek zamrożenia.

Aby zamrozić operacje, należy:

  1. Przesunąć wskaźnik nad pasek zamrażania.
    Wskaźnik zmieni się na następujący: .

  2. Przeciągnąć pasek poniżej ostatniej operacji do zamrożenia.
    Kiedy pasek zamrażania jest na szczycie drzewa, można także kliknąć prawym przyciskiem myszy operację i wybrać pozycję Zamroź, aby zamrozić tę operację i wszystkie znajdujące się powyżej niej w drzewie operacji FeatureManager.


    Operacje powyżej paska zamrażania są zamrożone – nie da się ich edytować i są wyłączone z przebudowy modelu. Zamrożone operacje są oznaczone ikoną i wyszarzonym tekstem.