Opcje analizy wyboczenia

Okno dialogowe Wyboczenie służy do ustawiania żądanych opcji dla aktywnego badania wyboczenia. W badaniu można również uwzględnić efekty przepływu i termiczne.

Dodatkowe opcje

Liczba naprężeń krytycznych Ustawia liczbę modów wyboczenia do obliczenia. Program oblicza współczynniki bezpieczeństwa przy wyboczeniu i skojarzone mody wyboczenia.

Niekompatybilne opcje wiązania

Automatyczna Jeżeli domyślny kontakt wiązany „powierzchnia do powierzchni” znacznie spowalnia proces rozwiązywania, solver przełącza się automatycznie na wiązanie „węzeł do powierzchni”. Ta opcja jest dostępna dla badań statycznych, częstotliwości, wyboczenia i liniowych dynamicznych.
Uproszczony Kiedy opcja ta jest zaznaczona, program zastępuje domyślny kontakt wiązany oparty na powierzchni i wznawia kontakt wiązany oparty na węźle. Należy zaznaczyć tę opcję w przypadkach kiedy napotkamy na problemy z wydajnością przy rozwiązywaniu modeli o rozległych powierzchniach kontaktowych. Domyślna opcja wyrażenia kontaktu opartego na powierzchni powoduje wydłużenie czasu rozwiązania w porównaniu z wyrażeniem kontaktu opartego na węźle.
Wiązanie jest najdokładniejsze, gdy siatka jest zgodna.
Bardziej dokładne (wolniej) Program zastosowuje domyślny kontakt wiązany oparty na powierzchni, co powoduje wydłużenie czasu rozwiązania w porównaniu z wyrażeniem kontaktu opartego na węźle.

Solver

Ustawia solver, który zostanie użyty w analizie wyboczenia.

Automatyczne Oprogramowanie wybiera solver w oparciu o typ badania, opcje analizy, warunki kontaktu itp.
Direct sparse Wykorzystuje algorytm wyodrębniania modów solvera Direct Sparse do wykonania analizy wyboczenia.

Użyj miękkiej sprężyny dla stabilizacji modelu

Dodaje miękkie sprężyny do stabilizacji niewystarczająco wspartych modeli. Więcej informacji zawiera temat Właściwości analizy statycznej.

FFEPlus Używa solvera iteracyjnego FFEPlus do wykonania analizy wyboczenia.
Folder wyników Pozwala określić katalog, w którym ma być przechowywany folder wyników symulacji.