Powiadomienia

Karta Powiadomienia zawiera adres e-mail, pod którym można odbierać powiadomienia e-mail o stanie trwającego badania Simulation.

Powiadomienia

  Wyślij wiadomość e-mail po zakończeniu symulacji Wybrać tę opcję, aby wprowadzić adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia o zakończeniu symulacji. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, używany jest domyślny adres e-mail określony w sekcji Opcje systemu > Ustawienia powiadamiania pocztą e-mail > Wyślij do (domyślnie) . Ustawiony adres e-mail zastępuje domyślny adres e-mail.
  Powiadomienie czasowe Wybrać tę opcję, aby otrzymywać czasowe powiadomienia e-mail dotyczące stanu rozwiązania w trakcie wykonywania badania. Na przykład wpisać 10 (min), aby otrzymywać powiadomienia e-mail co 10 min podczas badania Simulation.
W przypadku badań projektu opcje powiadamiania są ujęte w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości badania projektu.
Ustawienia automatycznego powiadamiania e-mail można skonfigurować w sekcji Opcje systemu > Ustawienia powiadamiania pocztą e-mail.