Test upuszczenia - Opcje

Okno dialogowe Test upuszczenia ustawia opcje analizy dla badań testu upuszczenia.

Folder wyników Pozwala określić katalog, w którym ma być przechowywany folder wyników symulacji.
Duże przemieszczenie Gdy ta opcja jest zaznaczona, program wykorzystuje nieliniowe wyrażenie dużego przemieszczenia do rozwiązania problemu. Rozwiązanie nieliniowe pochłania więcej czasu i zasobów niż rozwiązanie liniowe, jednakże daje dokładniejsze rozwiązanie. Wyrażenie dużego przemieszczenia jest używane domyślnie. Wyrażenie dużego przemieszczenie jest używane automatycznie, gdy w modelu użyty jest nieliniowy model materiału (wg Misesa), nawet jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona.
Przemieszczenie to odnosi się do przemieszczenia giętnego, jakiemu podlega obiekt. Nie uwzględnia ono ruchu ciała sztywnego.

Aby określić rozwiązanie liniowe lub nieliniowe, należy:

  1. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania i wybrać Właściwości.
  2. W oknie dialogowym Test upuszczenia można:
    • Usunąć zaznaczenie opcji Duże przemieszczenie, aby określić rozwiązanie liniowe (małe przemieszczenie).
    • Aby określić rozwiązanie nieliniowe, należy zaznaczyć Duże przemieszczenie.
  3. Kliknąć OK.