Termiczne - Zaawansowane opcje

Karta Zaawansowane okna dialogowego Termiczne pozwala na ustawienie opcji konwergencji (zbieżności) dla aktywnego badania termicznego stanu nieustalonego.

Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego opcji termicznych Zaawansowane, kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania termicznego w drzewie badania Simulation i wybrać Właściwości. Następnie kliknąć Zaawansowane w dolnej części okna dialogowego, aby otworzyć kartę Zaawansowane.

Opcje tolerancji

Ustawia parametry konwergencji (zbieżności).

Tolerancja konwergencji Tolerancja relatywnej temperatury używana dla konwergencji (zbieżności) równowagi.
Współczynnik subrelaksacyjny Steruje szybkością, z jaką rozwiązanie zmienia się podczas iteracji. Wybrać Automatycznie, aby zastosować domyślną wartość obliczoną przez program, lub wybrać Stała, aby bezpośrednio określić wartość. Wartość 1 pozwala na szybszy ruch rozwiązania, ale nie może prowadzić rozwiązania nieliniowego do zbieżności.

Niższe wartości (poniżej 1) dla współczynnika subrelaksacyjnego utrzymują rozwiązanie w pobliżu początkowego oszacowania i zwiększają szansę na zbieżność rozwiązania. Jest to szczególnie pomocne w przypadku problemów z promieniowaniem.

Zaawansowane opcje termiczne są zintegrowane w obydwu solverach, Direct Sparse i FFEPlus. Pełnią one podobną funkcję jak zaawansowane opcje nieliniowe: tolerancja konwergencji i współczynnik eliminacji punktu osobliwego.