Numerické postupy

Do výsledků nelineárních problémů s metodou konečných elementů mohou být zahrnuty různé numerické postupy. Úspěšný postup musí zahrnovat následující položky:
  • Metoda kontroly schopná řídit průběh výpočtů podél drah rovnováhy systému.
  • Iterační metoda schopná vyřešit sadu simultánních rovnic spravujících stav rovnováhy podél drah.
  • Schémata ukončení schopná ukončit proces řešení.

Postup řešení je možné vylepšit rozšířením o další schémata, například řádkové vyhledávání, zrychlení a/nebo předběžná úprava.