Vlastnosti dokumentu – Zobrazení virtuálních vrcholů

Můžete zadat možnosti zobrazení virtuálních vrcholů. K dispozici pro dokumenty všech typů.

Chcete-li zadat možnosti zobrazení pro virtuální průsečíky:

Klepněte na možnost Možnosti na standardním panelu nástrojů nebo na nabídku Nástroje > Možnosti. Na záložce Vlastnosti dokumentu vyberte Virtuální vrcholy.

Plus
Hvězda
Kontrolní bod
Tečka
Žádný