Iterační metody řešení pro nelineární studie

Nelineární statické studie

V nelineární statické analýze, je základní sada rovnic řešitelná v libovolném „časovém“ kroku, t+Δt, následující:

t+Δt{R} - t+Δt{F} = 0,

kde:

t+Δt{R} = vektor externě aplikovaných uzlových zatížení

t+Δt{F} = vektor interně vytvořených uzlových sil.

Vzhledem k tomu, že vnitřní uzlové síly t+Δt{F} závisí na uzlových posunech v čase t+Δt, t+Δt{U},, je potřeba použít iterační metodu. Následující rovnice představují základní reprezentaci iteračního schématu, pomocí kterého je možné vyřešit rovnice rovnováhy v určitém časovém kroku, t+Δt,

{ΔR}(i-1) = t+Δt{R} - t+Δt{F}(i-1)

t+Δt[K](i) {ΔU}(i) = {ΔR}(i-1)

t+Δt{U}(i) = t+Δt{U}(i-1) + {ΔU}(i)

t+Δt{U}(0) = t{U}; t+Δt{F}(0) = t{F}

kde:

t+Δt{R} = vektor externě aplikovaných uzlových zatížení

t+Δt{F}(i-1) = vektor interně vytvořených uzlových sil v iteraci (i)

{ΔR}(i-1) = Vektor nevyváženého zatížení v iteraci (i)

{ΔU}(i) = Vektor přírůstkových uzlových posunů v iteraci (i)

t+Δt[U](i) = Vektor celkových posunů v iteraci (i)

t+Δt[K](i) = Jakobiho (tečná tuhost) matice v iteraci (i).

Výše uvedené iterace je možné provést pomocí různých schémat. Zde je stručný popis dvou metod Newtonova typu:

Iterační metody řešení – Schéma Newton-Raphson (NR)

V tomto schématu je matice tečné tuhosti vytvořena a rozložena v každé iteraci pro určitý krok podle obrázku níže. Metoda NR má vysokou hodnotu konvergence a její hodnota konvergence je kvadratická. Vzhledem k tomu, že tečná tuhost je vytvořena a rozložena v každé iteraci (což může být u velkých modelů příliš náročné na výpočet), však může být výhodné použít jinou iterační metodu.

Iterační metody řešení – Modifikované schéma Newton-Raphson (MNR)

V tomto schématu je matice tečné tuhosti vytvořena a rozložena na začátku každého kroku (nebo podle nastavení při definici vlastností studie) a používá se během iterací podle obrázku níže.