Možnosti pracovního prostoru

Pro práci v programu SOLIDWORKS lze pracovní prostor upravit tak, aby odpovídal vaší obrazovce.

Nastavení možností pracovního prostoru

Návod na nastavení možností pracovního prostoru na obrazovce:

 1. Vyberte Pohled > Pracovní prostor .
 2. Optimalizujte zobrazení SOLIDWORKS výběrem typu monitoru:
  • Výchozí. Uspořádá okno programu SOLIDWORKS tak, že CommandManager bude nahoře a správci PropertyManager vlevo.
  • Širokoúhlá. Uspořádá okno programu SOLIDWORKS tak, aby byl CommandManager vlevo, strom FeatureManager a správci PropertyManager vpravo.
  • Duální obrazovka. Zobrazí SOLIDWORKS na jednom monitoru a oddělený CommandManager a správce PropertyManager na druhém.

Vlastní nastavení možností nabídky pracovního prostoru

Návod na vlastní nastavení možností nabídky pracovního prostoru:

 1. Vyberte Pohled > Pracovní prostor > Upravit nabídku .
 2. Dle potřeby vyberte nebo zrušte výběr možností nabídky pracovního prostoru a pak klepněte mimo dialog.
  Zrušte například výběr možnosti Širokoúhlá a klepnutím na grafické ploše zobrazte jen možnosti Výchozí a Duální obrazovka.

Velikosti textu a ikon

Velikosti textu a ikon je možné nastavit na kartě Panely nástrojů dialogového okna Vlastní.

 • Text v nabídkách, položkách stromů, dialogových oknech a správcích PropertyManager respektuje výběr velikosti textu softwaru SOLIDWORKS nebo operačního systému.
 • Velikost tlačítek je možné nastavit nezávisle na velikosti textu.
 • Větší tlačítka usnadňují provozování softwaru SOLIDWORKS na strojích s displeji s velkým rozlišením.
 • U displejů s nízkým rozlišením se velikost dialogových oken, pokud se nevejdou na obrazovku, automaticky změní a zobrazí se posuvné lišty.
 • Pro usnadnění výběru prvků na dotykových rozhraních (například na tabletech) je možné nastavit větší velikost tlačítek pomocí nabídky Možnosti (základní panel nástrojů).

Nastavení tlačítek se zobrazí po klepnutí na možnost Nástroje > Vlastní a poté v dialogovém okně na kartu Panely nástrojů.