Ramki graniczne w Konstrukcjach spawanych

Dla dowolnego elementu listy elementów ciętych można utworzyć ramkę graniczną na liście elementów ciętych, niezależnie od typu bryły w elemencie listy elementów ciętych.

Ramka graniczna jest oznaczona jako szkic 3D i domyślnie oparta na płaszczyźnie X-Y. Biorąc pod uwagę orientację ramki granicznej, ramka graniczna jest najmniejszą ramką, w jakiej mieści się dany obiekt.

Praca z ramką graniczną dla elementów z listy elementów ciętych

Aby utworzyć ramkę graniczną dla elementów z listy elementów ciętych:

 1. Otworzyć część zawierającą elementy listy elementów ciętych w drzewie operacji FeatureManager.

  weldment_bounding_box1.png
 2. W drzewie operacji FeatureManager:
  1. Jeżeli ikona Lista elementów ciętych ma postać FM_CutList_NeedsUpdate.gif, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Aktualizuj.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Lista elementów ciętych , a następnie kliknąć Utwórz ramkę graniczną.
   Ramki graniczne tworzone są dla każdego elementu listy elementów ciętych w modelu, ale na obszarze graficznym są ukryte.
  3. Rozwinąć Listę elementów ciętych .
  4. W obszarze Element listy elementów ciętych FM_folder.gif kliknąć Ramka graniczna_Element listy elementów ciętych , a potem kliknąć Pokaż .
  5. Kliknąć ponownie Ramka graniczna_Element listy elementów ciętych .
   Pojawi się ramka graniczna.
   weldment_bounding_box2.png
  6. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Element listy elementów ciętych FM_folder.gif i wybrać Właściwości.
   Okno dialogowe Właściwości Listy elementów ciętych wyświetli Grubość ramki granicznej 3D, Szerokość ramki granicznej 3D, Długość ramki granicznej 3D i Objętość ramki granicznej 3D. Jeśli jest tworzony rysunek, wartości te pojawią się na liście materiałów.
  7. Kliknąć OK.
 3. Aby edytować ramkę graniczną, kliknąć prawym przyciskiem myszy Listę elementów ciętych lub Element listy elementów ciętych, który ma już ramkę graniczną, i wybrać polecenie Edytuj ramkę graniczną, aby zmienić płaszczyznę orientacji lub ścianę w menedżerze właściwości PropertyManager.
 4. Aby usunąć ramkę graniczną, kliknąć prawym przyciskiem myszy Listę elementów ciętych lub Element listy elementów ciętych i wybrać polecenie Usuń ramkę graniczną.