Okno dialogowe Właściwości listy elementów ciętych

Okno dialogowe Właściwości listy elementów ciętych pozwala na zarządzanie, edytowanie i wyświetlanie wszystkich właściwości elementów listy elementów ciętych.

Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy:

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Element listy elementów ciętych w części konstrukcji spawanej lub wieloobiektowej części arkusza blachy i kliknąć Właściwości.

Okno dialogowe Właściwości listy elementów ciętych można zmodyfikować poprzez zmianę jego rozmiaru albo zmianę szerokości kolumn w celu uwidocznienia informacji, które w przeciwnym razie mogłyby zostać obcięte.

Oprogramowanie zapisuje zmiany w aktywnym dokumencie. Wprowadzone zmiany są specyficzne dla aktywnego dokumentu i nie wpływają na inne dokumenty.

Karta Podsumowanie listy elementów ciętych

Karta ta pozwala nawigować do dowolnego z folderów elementu listy elementów ciętych.

Element listy elementów ciętych <n> Pozwala wybrać element listy elementów ciętych, dla którego należy wyświetlić właściwości.
Nazwa właściwości Stosuje właściwość do wybranego elementu listy elementów ciętych. Istnieje możliwość wpisania lub wybrania właściwości.
Typ Kategoryzuje typ właściwości.
Wartość / Wyrażenie tekstowe Pozwala określić wartość dla właściwości, która jest kompatybilna z Typem.
Oszacowana wartość Oblicza wartość właściwości.
Usuń Usuwa właściwości z bieżącego elementu listy elementów ciętych.
Wyklucz z listy elementów ciętych Pomija folder listy elementów ciętych na liście elementów ciętych.
Ilość LM Łączy wartość właściwości z kolumną Ilość na liście materiałów (LM). (Nie ma to wpływu na tabele listy elementów ciętych). Na przykład jeżeli konstrukcja spawana ma kilka członów konstrukcyjnych, które mają ten sam rozmiar, konieczna może być wiedza na temat tego ile (w długości) elementu jest potrzebne a nie ilość (liczba elementów) jaka jest potrzebna.

Kiedy wybierzemy element Ilość LM, ilość jest kalkulowana jako: Liczba wystąpień * Element w Ilość LM

Ilość LM zawiera tylko te elementy wyszczególnione w Nazwa właściwości.

W menedżerze właściwości PropertyManager Lista materiałów, należy ustawić Typ LM na Wcięte, aby indywidualnie wyszczególniać elementy listy elementów ciętych w LM.
Edycja listy Wyszczególnia dostosowane właściwości, zdefiniowane dla Nazwa właściwości.

Karta Właściwości - Podsumowanie

Karta ta ukazuje wszystkie unikatowe właściwości elementu z listy elementów ciętych w części konstrukcji spawanej. Można kliknąć każdą właściwość, aby wyświetlić wartość tej właściwości dla każdego elementu na liście elementów ciętych. Jeżeli lista elementów ciętych nie posiada przypisanej unikatowej właściwości, pojawia się ona jako <nieokreślony>.

Lista właściwości Wyszczególnia wszystkie unikatowe właściwości listy elementów ciętych konstrukcji spawanej. Nawet jeśli tylko jeden element listy elementów ciętych posiada zastosowaną specyficzną właściwość, właściwość ta jest tutaj wyszczególniana.
Nazwa właściwości Wyszczególnia Elementy listy elementów ciętych w modelu.
Typ Kategoryzuje typ właściwości.
Wartość / Wyrażenie tekstowe Pozwala określić wartość dla właściwości, która jest kompatybilna z Typem.
Oszacowana wartość Oblicza wartość właściwości.

Karta Tabela listy elementów ciętych

Karta ta ukazuje podgląd, jak lista elementów ciętych będzie wyglądać na rysunku w oparciu o Szablon tabeli. Kliknąć PM_Table_Browse_Template.gif, aby wybrać inny szablon.

Jeżeli wykluczono element z listy elementów ciętych, pojawia się on jako przekreślony tekst na tej karcie.