Sortowanie list elementów ciętych

Opcje sortowania list elementów ciętych można wybrać z menu podręcznego na najwyższym poziomie folderu Lista elementów ciętych i z karty Właściwości dokumentu.