Menedżer właściwości PropertyManager Dodaj relacje/Właściwości

Możemy tworzyć relacje geometryczne pomiędzy elementami szkicu lub pomiędzy elementami szkicu a płaszczyznami, osiami, krawędziami lub wierzchołkami.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Dodaj relacje/Właściwości:

Kliknąć Dodaj relacje Tool_Add_Relation_Dimensions_Relations.gif (pasek narzędzi Wymiary/Relacje).

Wybrane elementy

Wyświetla nazwy wybranych elementów szkicu. Możemy dodać elementy do listy wybierając je w obszarze graficznym.

Istniejące relacje

PM_relations_existing.gif Relacje Wyświetla relacje, które istnieją dla wybranego elementu szkicu.
PM_information.gif Informacja Wyświetla stan wybranego elementu szkicu (Całkowicie zdefiniowany, Niedodefiniowany, itd.).

Dodaj relacje

Dodaje relacje do wybranych elementów z listy.

Opcje

Konstrukcyjna Konwertuje elementy na geometrię konstrukcyjną.