Poziome i pionowe relacje szkicu

Podczas edytowania linii, które są prawie poziome lub pionowe, polecenia na kontekstowym pasku narzędzi Relacje szkicu są podświetlane, aby ułatwić wyrównywanie linii. Oprogramowanie ocenia działania użytkownika i wybiórczo podświetla przyciski poleceń Ustaw jako poziome lub Ustaw jako pionowe.

Na przykład jeżeli edytowana linia jest niemal pozioma, zaznaczana jest ikona Ustaw jako poziome , co ma zwrócić uwagę na polecenie ułatwiające wyrównywanie linii w poziomie.

Jeżeli linia jest niemal pionowa, zaznaczana jest ikona Ustaw jako pionowe .