Zewnętrzne a zdefiniowane w kontekście

Zewnętrzne Relacja “Zewnętrzna” to relacja pomiędzy elementem szkicu a innym elementem poza tym szkicem. Elementem tym może być krawędź lub wierzchołek w ramach tego samego modelu, bądź też krawędź lub wierzhołek w innym modelu w ramach złożenia.
Zdefiniowane w kontekście Relacja “Zdefiniowana w kontekście” to relacja pomiędzy elementem szkicu w jednej części, a pewnym elementem w innej części. Relacja ta występuje w kontekście złożenia.

Elementy“Zdefiniowane w kontekśce” są wyszczególnione jako “Zewnętrzne”, ponieważ posiadają relacje poza danym szkicem. Jednakże nie wszystkie relacje “Zewnętrzne”“Zdefiniowane w kontekście”, ponieważ mogą one być relacjami w ramach tego samego pliku części.