Wybór punktów środkowych przy użyciu funkcji Dynamiczne podświetlanie

Możliwe jest dynamiczne podświetlanie i wybieranie punktów środkowych na elementach szkicu i krawędziach modelu w celu dodania relacji. Można również dynamicznie podświetlać i wybierać w elementach szkicu punkty środkowe podczas wymiarowania w szkicach.

Aby wybrać punkty środkowe przy użyciu funkcji Dynamiczne podświetlanie:

  1. Procedura jest następująca: ustawić kursor nad punktem środkowym elementu szkicu lub krawędzi modelu.
    Element i jego punkt środkowy zostaną podświetlone.
  2. Wybrać punkt środkowy.
    Możliwość wybierania punktów środkowych przy użyciu funkcji Dynamiczne podświetlanie jest dostępna tylko w przypadku linii, łuków i krawędzi modeli w trybie szkiców.
    Dynamiczne podświetlanie punktu środkowego elementu szkicu
    Dynamiczne podświetlanie punktu środkowego krawędzi modelu