Relacje ze splajnami

Powiązania z wewnętrznymi punktami splajnu Powiązania z końcowymi punktami splajnu
Wspólne Poziome
Koncentryczne Pionowo
Prostopadły Styczne
Styczne Wspólne
Punkt środkowy Koncentryczne
Unieruchom Punkt środkowy
  Unieruchom
  Scalaj
Powiązania z wewnętrznymi uchwytami Powiązania z uchwytami końcowymi
Styczne Równa krzywizna
  Styczne
Powiązania pomiędzy uchwytami
Równoległy
Poziome
Pionowo
Krzywizna
Stycznie do ściany
Przylegające ściany oraz splajny 2D lub 3D

Splajny z krzywizną ciągłą

Promień krzywizny i jej wektor (kierunek) są dopasowane podczas dodawania relacji Równa krzywizna PM_Equal_Curvature.gif pomiędzy przylegającymi splajnami.

Splajny posiadają krzywiznę ciągłą na granicy.
curvature-constraint-G2_01.gif curvature-constraint-G2_02.gif
Wymagania:
  • Drugi splajn jest niepowiązany.
  • Obydwa splajny posiadają wspólny punkt końcowy.