Relacje ciągłości dla styczności i równej krzywizny

Można dodać relacje ciągłości dla styczności i równej krzywizny do pewnych elementów szkicu zaraz po zakończeniu ich szkicowania w istniejącej geometrii.

Relacje ciągłości należy dodać po wybraniu wspólnego punktu końcowego pomiędzy dwoma elementami przy użyciu podręcznego paska narzędzi Powiązanie. Pasek narzędzi pojawia się, gdy następne elementy szkicu są zakończone na:
  • linii i łuku;
  • splajnie stylu i splajnie;
  • krawędziach modelu;
  • elementach stożkowych, parabolicznych i częściowo eliptycznych.

Aby zastosować relację ciągłości, należy:

  1. Otworzyć nowy szkic. Użyć narzędzia Łuk trzypunktowy , aby naszkicować łuk.

  2. Kliknąć Splajn (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Elementy szkicu > Splajn. Naszkicować splajn w pewnej odległości od łuku.

  3. Przyciągnąć splajn do punktu końcowego łuku i kliknąć dwukrotnie, aby zakończyć splajn.

    Zostanie wyświetlony podręczny pasek narzędzi Powiązanie.

  4. Z podręcznego paska narzędzi wybrać opcję Styczne lub Ustaw równą długość dla krzywych .