Używanie automatycznych relacji

Możemy wybrać, czy relacje geometryczne mają być automatycznie tworzone podczas tworzenia elementów szkicu.

W zależności od elementów szkicu i pozycji wskaźnika, jednocześnie wyświetlana może być więcej niż jedna relacja szkicu.

Wideo: Szkicowanie z automatycznymi relacjami

Aby wybrać lub wyczyścić automatyczne relacje, należy:

Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Należy kliknąć Narzędzia > Ustawienia szkicu > Automatyczne relacje.
  • Kliknąć Opcje Tool_Options_Standard.gif Relacje/Przyciąganie i wybrać Automatyczne relacje.
Aby tymczasowo wygasić relacje automatyczne, należy przytrzymać klawisz Ctrl podczas szkicowania.
Podczas szkicowania wskaźnik zmienia kształt, aby ukazać możliwe do utworzenia relacje. Kiedy wybrana jest opcja Automatyczne relacje, dodane są relacje.
pointer_horizontal.gif pointer_vertical.gif
Pozioma Pionowa
pointer_coincident.gif pointer_midpoint.gif
Wspólne Punkt środkowy
pointer_perpendicular.gif pointer_tangent.gif
Prostopadły Styczne