Parametryczne relacje równej długości krzywej

Między dwoma elementami takimi jak linia, splajn, łuk lub okrąg (w zależności od typu elementu) można stosować relacje równej długości krzywej.

Relacji równej można mimo wszystko użyć, aby wyrównać długości segmentów linii. Relacja równej długości krzywej pozwala dodać relacje między okręgiem a łukiem, dwoma okręgami lub dwoma łukami. Można także użyć relacji równej długości krzywej, aby dodać relacje między linią a okręgiem, okręgiem a splajnem i splajnem a linią.

W przypadku używania tych relacji:

  • Dla każdego zestawu relacji można utworzyć pary relacji wykorzystujące wszystkie istniejące mechanizmy logiki tworzenia, wyświetlania i usuwania.
  • Można zastosować relacje do wielu zgodnych elementów naraz.
  • Relację równej długości krzywej można zastosować do rzutu krzywej i innego elementu, z wyjątkiem innego rzutu krzywej.
  • Relacja równej długości krzywej znajduje zastosowanie w obrębie szkicu 2D lub 3D.
  • Po usunięciu zaznaczenia opcji Widok > Ukryj/pokaż > Relacje szkicu relacje są ukryte w obszarze graficznym.
  • Można utworzyć stały splajn po wybraniu splajnu i innego elementu szkicu.

Dostęp do tych relacji można uzyskać z kontekstowego paska narzędzi relacji szkicu i menedżera właściwości PropertyManager Dodaj relacje.