Relacje szkicu - Informacje ogólne

W SOLIDWORKS relacje pomiędzy elementami szkicu a geometrią modelu, w szkicach 2D lub 3D, są ważnym środkiem budowania intencji projektu.

Możemy dodawać relacje na następujące sposoby:
  • Podczas szkicowania należy pozwolić oprogramowaniu SOLIDWORKS na automatyczne dodawanie relacji. Automatyczne relacje polegają na:
    • Wnioskowanie
    • Wyświetlanie wskaźnika
    • Przyciągania szkicu i Szybkie przyciągania
  • Po zakończeniu szkicowania należy ręcznie dodać relacje, używając narzędzia Dodaj relacje , lub poddać edycji istniejące relacje, używając narzędzia Wyświetlaj/usuń relacje .

    W przypadku kliknięcia prawym przyciskiem myszy co najmniej jednego wybranego elementu szkicu wyświetlony pasek narzędzi pozostanie widoczny, umożliwiając dodanie wielu relacji. Oto przykład: Wybrano dwie linie. Do linii można dodać relacje pionowe i równoległe, dzięki czemu staną się one równe bez wprowadzania zmian w menedżerze właściwości PropertyManager czy wyświetlania paska narzędzi.

Równania tworzą matematyczne relacje pomiędzy wymiarami modelu ale poza szkicami.