Obszary polegające na relacjach szkicu

Obszary w aplikacji SOLIDWORKS, które polegają na relacjach szkicu obejmują:

  • Ikony do wyświetlania wielu relacji szkicu, które są wywnioskowane lub dodawane
    Kliknąć Widok > Ukryj/pokaż > Relacje szkicu , aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie ikon. W przypadku usunięcia zaznaczenia opcji Widok > Ukryj/pokaż > Relacje szkicu i wybrania elementu szkicu w otwartym szkicu pojawią się ikony relacji szkicu.
  • Wnioskowanie podczas szkicowania, dla utworzenia relacji szkicu
  • Przyciąganie szkicu i Szybkie przyciągania używane aby dodać relacje pomiędzy elementami szkicu
  • Orientacja w menedżerze właściwości PropertyManager Wstaw linię, aby określić relację naszkicowanych linii
  • Dodawanie relacji Tool_Add_Relation_Dimensions_Relations.gif po utworzeniu elementów szkicu
  • Wyświetlaj/usuń relacje Tool_Display_Delete_Dimensions_Relations.gif, aby przeglądać i edytować istniejące relacje