PropertyManager Zpráva Upravit skicu

Klepnete-li na tlačítko Skica Tool_Sketch.gif nebo na skicovací nástroj (přímka, kružnice atd.) na panelu nástrojů Skica, aniž vyberete rovinu skicování, software vás požádá o její zadání. V nových skicách jsou roviny zobrazeny v Trimetrické orientaci Tool_Trimetric_Standard_Views.gif.

sketch_planes.gif

Vyberte rovinu v grafické ploše. V nových skicách se rovina otočí do Kolmé orientace a pak můžete pokračovat se skicováním.