Použití automatického řešení

Můžete určit, jestli má SOLIDWORKS k řešení geometrie skici dílu při jejím vytváření používat automatické výpočty.

Chcete-li zapnout či vypnout automatický výpočet:

  • Klikněte na Nástroje > Nastavení skici > Automaticky řešit . Znak zaškrtnutí u této položky menu znamená, že výpočty budou prováděny automaticky.
    Pokud je možnost Automaticky řešit vypnutá, zpráva ve stavovém řádku říká Režim Automaticky řešit vypnutý. Pokud měníte velké množství kót v aktivní skice, musíte dočasně vypnout možnost Automaticky řešit.

Řízení režimu Automaticky řešit a funkce Zpět:

Klikněte na nabídku Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Skica .
  • Chcete-li vypnout automatické vypínání režimu Automaticky řešit a funkce Zpět, zrušte zaškrtnutí políčka Vypnout režim Automaticky řešit a odvolat provedenou operaci, jestliže skica obsahuje více než následující počet entit skici.
  • Chcete-li změnit prahovou hodnotu, vyberte možnost Vypnout režim Automaticky řešit a odvolat provedenou operaci, jestliže skica obsahuje více než následující počet entit skici a zadejte do příslušného pole požadovanou hodnotu.

Klikněte na tlačítko OK.