Zkontrolovat použití prvků ve skice

Zkontrolujte, zda skica neobsahuje chyby, které by mohly zabránit vytvoření prvku.

Pro každý typ Použití prvku se zobrazí jeho požadovaný Typ obrysu skici. Pokud ze seznamu vyberete nový typ Použití prvku, příslušný Typ obrysu se změní. Každý Typ obrysu si vynutí jinou sadu kontrol (ověření) ve skice kromě obecného ověření, stejného pro všechny typy obrysů.

Chcete-li zkontrolovat použití prvků ve skice:

 1. V otevřené skice klepněte na položku nabídky Nástroje > Skicovací nástroje > Zkontrolovat použití prvků ve skice .
  V dialogovém okně uvádí seznam Použití prvku všechny způsoby použití skici v prvku:
  • Pokud skica byla použita k vytvoření prvku, typ prvku se zobrazí v Použití prvku.
  • Pokud skica nebyla použita k vytvoření prvku, hodnota <žádná> se zobrazí v Použití prvku a obrys bude zkontrolován, zda neobsahuje chyby společné pro všechny typy obrysů.
 2. Klepněte na položku Zkontrolovat.
  Skica bude zkontrolována podle typu obrysu vyžadovaného typem prvku uvedeným v seznamu dialogu Použití prvku. Pokud skica obstojí při kontrole, zobrazí se zpráva Žádné potíže nezjištěny. Je-li ve skice chyba, zpráva ji popíše a pokud je to možné, chybu zvýrazní. Program najde jednu chybu při každé kontrole.
 3. Chcete-li skicu zkontrolovat, aby ji bylo možno použít v jiných typech prvků, vyberte jiný typ v parametru Použití prvku a klepněte na položku Zkontrolovat.
 4. Klepněte na položku Obnovit, chcete-li se vrátit k původnímu typu Použití prvku.
 5. Klepněte na Zavřít.
  Alternativně se dialogové okno zavře automaticky, jakmile opustíte skicu, obnovíte ji, nebo přepnete do nového dokumentu atd.

Povolené typy obrysů

Typ prvku Podporovaný typ obrysu
Základ vysunutím Vícenásobný rozpojený uzavřený
Základ vysunutím tenký Jednoduchý otevřený, Vícenásobný rozpojený uzavřený
Základ rotací Vícenásobný rozpojený uzavřený
Základ rotací tenkostěnný Jednoduchý otevřený, Vícenásobný rozpojený uzavřený
Přidání vysunutím Vícenásobný rozpojený uzavřený
Přidání vysunutím tenké Jednoduchý otevřený, Vícenásobný rozpojený uzavřený
Přidání-Rotace Vícenásobný rozpojený uzavřený
Přidání rotací tenkostěnné Jednoduchý otevřený, Vícenásobný rozpojený uzavřený
Hraniční povrch Jednoduchý otevřený, Jednoduchý uzavřený, Vícenásobný rozpojený uzavřený
Odebrání vysunutím Jednoduchý otevřený, Vícenásobný rozpojený uzavřený
Odebrání vysunutím tenkostěnné Jednoduchý otevřený, Vícenásobný rozpojený uzavřený
Odebrání-Rotace Vícenásobný rozpojený uzavřený
Odebrání rotací tenkostěnné Jednoduchý otevřený, Vícenásobný rozpojený uzavřený
Vyhnutí Jednoduchá otevřená
Vodící křivka spojení profilů Jednoduchý otevřený, Jednoduchý uzavřený
Profil spojení profilů Jednoduchá zavřená
Dělící plocha formy Obecný *
Žebro Obecný *
Ohyb ze skici Obecný *
Plechový díl Základní plech Jednoduchý otevřený, Vícenásobný rozpojený uzavřený
Rozdělit Obecný *
Vysunutá plocha Obecný *
Záplata Obecný *
Profil plochy spojené z profilů Jednoduchý otevřený, Jednoduchý uzavřený
Trasa či vodící křivka tažení Jednoduchý otevřený, Jednoduchý uzavřený
Rotační povrch Obecný
Profil tažení po křivce Jednoduchý otevřený, Vícenásobný rozpojený uzavřený
Profil tažené plochy Obecný *
* V obrysu budou zkontrolovány chyby společné pro všechny typy obrysů.