Použití nástroje Odpojit část při přetažení

Můžete odpojit koncové body segmentu (čára, oblouk, elipsa či splajn) od jiných entit, k nimž je připojena ve skice, pokud kóty nebo vztahy nebrání přetažení myší.

Možnost Odpojit část při přetažení není ve 3D skici dostupná.

Možnost Odpojit část při přetažení neodstraní vztahy. Odstraňte je manuálně před odpojením entity. Viz PropertyManager Zobrazit/odstranit vztahy.

Postup zrušení sloučení koncových bodů skici s použitím funkce Odpojit entitu při přetažení:

  1. Otevřete libovolnou skicu se segmenty nebo koncovými body tvořenými uzavřeným splajnem.
  2. Klepněte pravým tlačítkem na entitu, která se má odpojit a vyberte Odpojit entitu při přetažení .
    Při výběru entity se sloučenými body koncové body změní barvu.
  3. Přetáhněte koncový bod do požadované polohy.
  4. Klepněte pravým tlačítkem na entitu a zrušte vybrání možnosti Odpojit entitu při přetažení .