Odvozené skici

Skicu odvodí z jiné skici, náležející do stejného dílu, nebo z jiné ve stejné sestavě.

Když skicu odvodíte ze stávající skici, můžete si být jisti zachováním společných vlastností obou skic. Změny, které provedete v původní skice, se odrazí i ve skice odvozené.

 • Odstraníte-li skicu, z níž byla odvozena nová, zobrazí se upozornění o automatickém zrušení odvození všech odvozených skic. Klepněte na položku Ano nebo Ne.
 • Do odvozené skici nelze přidat entity skici nebo je z ní odstranit. Pomocí kót a geometrických vztahů však můžete změnit její orientaci.
 • Jakmile provedete změny v původní skice, odvozená skica se automaticky aktualizuje.
 • Chcete-li zrušit vazbu mezi odvozenou a rodičovskou skicou, klepněte pravým tlačítkem myši na odvozenou skicu ve stromu FeatureManager a vyberte Vrátit odvození. (Jakmile bude zrušen odkaz, nebude už odvozená skica aktualizována při změnách skici původní.)

Odvozování skic v dílech

Chcete-li skicu odvodit ze skici ve stejném dílu:

 1. Vyberte skicu, ze které chcete odvodit skicu novou.
 2. Podržte klávesu Ctrl a klepněte na plochu, na níž chcete umístit novou skicu.
 3. Klepněte na položku nabídky Vložit > Odvozená skica.
  Skica se zobrazí na rovině vybrané plochy a stavová čára ukazuje, že upravujete skicu.
 4. Odvozenou skicu umístěte přetažením myší a jejím okótováním do vybrané plochy. (Odvozená skica je pevná a lze ji přetáhnout jen jako celou entitu.)
 5. Ukončete skicu.

Odvozování skic v sestavách

Chcete-li skicu odvodit ze skici ve stejné sestavě:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na díl, na nějž chcete umístit odvozenou skicu.
 2. Vyberte Upravit díl.
 3. Vyberte skicu (ve stejné sestavě), ze které chcete odvodit skicu novou.
 4. Podržte klávesu Ctrl a klepněte na plochu, na níž chcete umístit novou skicu.
 5. Klepněte na položku nabídky Vložit > Odvozená skica.
  Skica se zobrazí na rovině vybrané plochy.
 6. Odvozenou skicu umístěte přetažením myší a jejím okótováním do vybrané plochy. (Odvozená skica je pevná a lze ji přetáhnout jen jako celou entitu.)
 7. Ukončete skicu.
 8. Klepněte na tlačítko Upravit součást Tool_Edit_Component_Assembly.gif na panelu nástrojů Sestava.