Vyjímání, kopírování a vkládání entit skici

Můžete vyjmout a zkopírovat jednu či více entit skici, nebo je zkopírovat a vložit, a to do jiné nebo stejné skici.

V rámci otevřené skici můžete s jakoukoliv entitou skici provádět následující:

  • Zkopírovat entitu skici do stejného nebo jiného dokumentu. Podržte klávesu Ctrl a myší přetáhněte entitu skici.
    Chcete-li kopírovat jednu nebo více entit skici, vyberte entity a klepněte na položku nabídky Upravit > Kopírovat nebo stiskněte klávesy Ctrl+C. Klepněte do grafické plochy a potom klepněte na položku nabídky Upravit > Vložit nebo stiskněte klávesy Ctrl+V. Střed entit skici bude umístěn v bodě klepnutí.
  • Přesunout entitu skici v rámci téže skici. Podržte klávesu Shift a myší přetáhněte entitu skici.
  • Přesunout entitu skici mezi různými dokumenty (druhý dokument musí obsahovat otevřenou skicu). Podržte klávesu Ctrl a přetáhněte entitu skici do druhého dokumentu. Uvolněte Ctrl, podržte klávesu Shift, a přetáhněte entitu skici.