Skicování na referenčních rovinách kolmých k hranám

Skicovat můžete na automaticky vytvořené referenční rovině, která je kolmá na hranu.

Postup pro skicování na referenční rovině kolmé na hranu:

 1. V dílu vyberte hranu a klepněte na tlačítko Skica Tool_Sketch.gif.
  reference_plane_nornal_03.gif
  V koncovém bodě hrany se vytvoří referenční rovina kolmá k vybrané hraně, která je nejblíže vybrané oblasti. Počátek nové roviny se zobrazí v koncovém bodě hrany.
  reference_plane_nornal_04.gif
 2. Na rovině naskicujte entitu jako např. obdélník nebo kružnici.

  reference_plane_nornal_05.gif
 3. Vytvořte prvek jako např. výstupek nebo řez.

  reference_plane_nornal_06.gif