Výběr obrysových hran

Můžete vybrat obrysovou hranu zaobleného povrchu, jako např. válce.

Když chcete nastavit viditelnost obrysových hran, klepněte na Možnosti Tool_Options_Standard.gif (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Zobrazit a vyberte Dynamicky zvýrazňovat v grafické ploše.

Obrysové hrany lze ovládat pomocí boxů (dialogových oken).

Chcete-li vybrat obrysovou hranu:

 1. Otevřete skicu na ploše modelu, rovině, nebo v aktivním pohledu výkresu.
 2. Vyberte jede z nástrojů:
  • Převést entity Tool_Convert_Entities_Sketch.gif
  • Odsadit entity Tool_Offset_Entities_Sketch.gif
  • Inteligentní kóty Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif
  • Přidat vztahy Tool_Add_Relation_Dimensions_Relations.gif
 3. Přesunujte ukazatel přes válcovou plochu, dokud se ukazatel nezmění na pointer_silhouette_edge.gif.

  silhouette_edge.gif
 4. Vyberte zvýrazněnou hranu.