Číselný vstup ve skice

Když vytváříte čáry, obdélníky, kružnice a oblouky, můžete specifikovat číselný vstup.

Chcete-li povolit číselný vstup, klepněte pravým tlačítkem do skici a poté klepněte na Číselný vstup ve skice .

Můžete také klepnout na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Skica a vybrat Povolit číselný vstup na obrazovce během vytváření entity

Postup specifikace Číselného vstupu:

  1. Klepněte ve skice na Rohový obdélník (panel nástrojů pro skici) nebo na nabídku Nástroje > Entity skici > Obdélník.
  2. Klepnutím a uvolněním spustíte obdélník, pak posuňte ukazatel.

    Na každé straně obdélníku se objeví pole. Jedno z polí je připraveno pro číselný vstup.

  3. Zadejte 1 a pak stiskněte Tab ve 2D skice nebo Shift Tab ve 3D skice.

    Šířka je nastavena na 1 a v náhledu se zobrazí druhá strana.

  4. Napište 2 a pak stiskněte klávesu Enter.

    Délka obdélníku se změní na tu, kterou jste specifikovali a číselná pole zmizí..