2D skicování ve 3D prostředí

Když otevřete skicu ve 3D prostředí, můžete ji začít vytvářet kdekoli. Vytvoříte si tak počátek. Chcete-li použít režim 2D skicování ve 3D skice, aktivujte rovinnou plochu přidáním roviny 3D skici. Můžete také klepnout na nástroj 3D skica na rovině Tool_3D_on_a_Plane.gif(panel nástrojů pro skici) nebo vybrat položku Vložit > 3D skica na rovině , a zahájit tak skicování ve 2D režimu. Tento postup přináší různé výhody:
  • Odvozování K dispozici je více vazeb, s některými omezeními. Viz. Vztahy skici ve 3D skicách.
  • Zachytávání Dochází k němu pouze u geometrie v rovině skici. Zde je několik výjimek:
    • Zachycování ke křivce, která prochází rovinou a odvození sjednocení mezi načrtnutým bodem a křivkou.
    • Zachycování k bodům mimo rovinu při prohlížení roviny z kolmého pohledu. Tak je zajištěno, že bod bude sjednocen s projekcí na rovině.