Typy kótování ve 3D skicách

K dispozici jsou různé typy kóty ve 3D skicách: absolutní, podél osy X, podél osy Y, a podél osy Z.

Absolutní

Měří absolutní vzdálenost mezi dvěma body. Pokud stisknete klávesu Tab pro kótování podél os, držte klávesu Tab stisknutou tak dlouho, dokud se ukazatel nezmění opět na pointer_dimension.gif, abyste získali absolutní měření.

Podél osy X

Měří vzdálenost mezi dvěma body podél osy X. Stiskněte klávesu Tab jednou pro změření podél osy X.

Podél osy Y

Měří vzdálenost mezi dvěma body podél osy Y. Stiskněte klávesu Tab dvakrát pro změření podél osy Y.

Podél Z

Měří vzdálenost mezi dvěma body podél osy Z. Stiskněte klávesu Tab třikrát pro změření podél osy Z.