Zachycení čáry

Při vytváření čáry ve 3D skice ji můžete zachytit do stávající geometrie v dílu, jako např. povrchy nebo vrcholy modelu a body skici.

Pokud skicujete ve směru jedné z hlavních souřadnic, není toto zachycení možné.

Skicujete-li v rovině, a software SOLIDWORKS odvodí přichycení k bodu mimo rovinu, zobrazí se na okamžik okno s 3D grafickým znázorněním a upozorní vás, že jde o zachycení mimo rovinu.

Video: Zachytávání 3D přímky