Skicování 3D skic na rovinách

K dispozici jsou různé typy kóty ve 3D skicách na rovinách: absolutní, vodorovné a svislé. Přesuňte ukazatel pro vygenerování každého typu kóty.

Absolutní

Měří absolutní vzdálenost mezi dvěma body.

Vodorovná

Měří vodorovnou vzdálenost mezi dvěma body.

Svislá

Měří svislou vzdálenost mezi dvěma body.