Vytváření odsazení u skic na 3D geometrických površích

Můžete použít nástroj Odsadit na povrchu k odsazení hran 3D modelu na hranách modelu a plochách modelu ve 3D skice.

Postup vytvoření odsazení skici na površích 3D geometrie:

 1. Otevřete 3D model.
 2. Klepněte na Odsadit na povrchu (panel nástrojů Skica) nebo v nabídce na Nástroje > Nástroje skici > Odsadit na povrchu.
 3. V grafické ploše vyberte hranu modelu.

 4. Ve správci PropertyManager:
  1. Nastavte Vzdálenost odsazení.
  2. Vyberte Obrátit.
   Software promítne entitu na protilehlou plochu.
   Možnost Obrátit lze použít, pouze pokud je vybraná hrana připojena k plochám, které patří ke stejnému tělu.


 5. Vyberte vnitřní hrany modelu.
 6. Klikněte na .
 7. Poklikejte na hodnotu kóty vybraných hran a zadejte hodnotu kóty do pole.


 8. Klikněte na Odsadit na povrchu.
 9. Ve správci PropertyManager:
  1. Klikněte na plochu modelu dle obrázku.
  2. Nastavte Vzdálenost odsazení.
  3. Klikněte na .
  Software odsadí všechny hrany plochy o Vzdálenost odsazení.