Kóty v 3D skicách

Čáry

Při práci v 3D skice můžete skicovat čáry o přibližné délce a poté je okótovat.

Můžete přidat délkovou kótu výběrem dvou bodů, čáry nebo dvou paralelních čar.

Můžete přidat úhlovou kótu výběrem buď tří bodů nebo dvou čar.

Video: 3D kóty

Oblouky

Oblouky v 3D prostoru můžete skicovat, přidat vztahy a kótovat.

Kóty mohou existovat mezi různými oblouky, jako je například kružnice a oblouk třemi body, a to na stejných nebo jiných rovinách 3D skici.
dimensions_3D_arcs.gif

Roviny

Mezi rovinami 3D skici můžete přidat úhlové kóty.

Přidání úhlových kót mezi roviny 3D skici

Chcete-li přidat úhlové kóty mezi rovinami 3D skici:

  1. Poklepejte na rovinu 3D skici, aby byla aktivní.
  2. Pravým tlačítkem klepněte na hranu roviny 3D skici, kterou chcete okótovat a vyberte Inteligentní kóta.
  3. Vyberte druhou rovinu, klepněte uvnitř aktivní roviny a přidejte kótu.
    angular_dimension_3D_planes.gif