PropertyManager Odsazení na povrchu

Na povrchových modelech tento nástroj využijte k odsazení hran a ploch modelu do povrchů. Nástroj přidá na povrch entitu 3D skici.

Typ odsazení

Správce PropertyManager Odsazení na povrchu otevřete tak, že na povrchovém modelu kliknete na položku Odsazení na povrchu (panel nástrojů Skica) nebo na Nástroje > Nástroje skici > Odsazení na povrchu .

Možnost Popis
Geodetické odsazení Vytvoří vzdálenosti odsazení, která je nejkratší možnou vzdáleností mezi vybranou hranou a entitou výsledného posunutí se zohledněním křivosti podpory.
Euklidovské odsazení Vytvoří vzdálenost lineárního odsazení mezi vybranou hranou a entitou posunutí, která nezahrnuje křivost povrchu.

Parametry

Možnost Popis
Vzdálenost odsazení Odsadí entitu skici o zadanou vzdálenost.
Obrátit Změní směr odsazení.
Vytvořit odsazenou konstrukci Převede entitu skici na konstrukční entitu.
1 Entita skici odsazení
2 Vzdálenost euklidovského odsazení (měřené jako lineární vzdálenost)
3 Vzdálenost geodetického odsazení (měřená podél povrchu)
4 Vybraná hrana pro odsazení