PropertyManager Vlastnosti roviny

Po přidání roviny do 3D skici můžete doplnit nebo změnit informace o této rovině.

Existující vazby

Tato funkce vypíše vztahy platné pro rovinu.

Postup pro zobrazení vztahů skici:

  • V oblasti Existující vztahy PM_relations_existing.gif vyberte položky, které chcete zvýraznit v grafické ploše.

Přidat vazby

Tato funkce vypíše vztahy, které můžete přidat.

Parametry

Tato funkce vyhledá rovinu ve 3D prostoru na základě úhlů a souřadnic.

Distance Zobrazí vzdálenost roviny od počátku skici ve směru X, Y nebo Z.
PM_Tangent_Radial_Direction.gif Směr tečnosti Tato funkce řídí úhel mezi promítáním kolmice na rovině x-y a směrem X.
PM_Tangent_Polar_Direction.gif Směr polární tečnosti Tato funkce řídí úhel mezi kolmicí a jejím promítáním na rovinu x-y.
3D_Plane_Parameters.gif

Zobrazení vlastností roviny

Chcete-li zobrazit vlastnosti roviny:

Vyberte 3D rovinu, aby se zobrazil PropertyManager Vlastnosti roviny
3D_sketch_plane_added.gif 3D_sketch_plane_selected.gif
Do 3D skici bude přidána Rovina1. Rovina1 je aktivována.