Vytvoření virtuálních vrcholů

Virtuální vrchol vytváří bod skici v bodu virtuálního průsečíku dvou entit skici. Kóty a vztahy k bodu virtuálního průsečíku jsou zachovány i v případě, že skutečný průsečík už neexistuje, například při odebrání rohu zaoblením nebo zkosením.

Virtuální vrcholy se automaticky zobrazí v 3D skicách u těchto položek:
  • Zaoblení
  • Zkosení skici

Automatické virtuální vrcholy můžete odstranit.

K virtuálním vrcholům v 3D skicách můžete přidat kóty a vztahy.

Postup pro vytvoření virtuálního vrcholu:

  1. V otevřené skice podržte klávesu Ctrl a vyberte dvě entity skici.
  2. Klepněte na Bod Tool_Point_Sketch.gif (panel nástrojů Skica), nebo na Nástroje > Entity skici > Bod.
    Virtuální vrchol se zobrazí v bodě, kde se protínají entity skici.
    Styl zobrazení virtuálního vrcholu nastavíte pomocí položky nabídky Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Virtuální vrcholy.