Nástroje pro 3D skicování

Nástroje, které lze používat pro vytváření 3D skic, zahrnují:
  • Všechny nástroje pro oblouky
  • Všechny nástroje pro kružnice
  • Všechny nástroje pro obdélníky
  • Čáry
  • Body
  • Splajny
Splajn na povrchu je k dispozici pouze ve 3D prostředí.
Mezi další nástroje patří:
Osa Tool_Centerline_Sketch.gif Vytvoří konstrukční geometrii.
Převést entity Tool_Convert_Entities_Sketch.gif Vytvoří jednu či více entit v 3D skice promítnutím hrany, smyčky, plochy, vnější křivky, vnějšího obrysu skici, sady hran nebo sady vnějších křivek do roviny skici.
Plošné křivky Tool_Face_Curves_Sketch.gif Vyjme 3D izoparametrické křivky z ploch nebo povrchů.
Zaoblit skicu Tool_Sketch_Fillet_Sketch.gif Zaoblí průsečíky naskicovaných přímek.
Zkosit skicu Tool_Sketch_Chamfer_Sketch.gif Zkosí průsečíky naskicovaných přímek.
Průsečnice Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif Vytvoří v průsečících naskicovanou křivku.
Oříznout entity Tool_Trim_Entities_Sketch.gif Ořízne nebo prodlouží entitu skici v 3D skice.
Prodloužit entity Tool_Extend_Entities_Sketch.gif Prodlouží entitu skici v 3D skice.
Konstrukční geometrie Tool_Construction_Geometry_Sketch.gif Převede naskicované křivky v 3D skice na konstrukční geometrii.
Nelze použít:
  • Pole
  • Offset