PropertyManager 3D bod

PropertyManager 3D bod určuje následující vlastnosti naskicovaného 3D bodu.

Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:

Ve 3D skice vyberte bod.

Existující vazby

Vztahy Program zobrazí vztahy automaticky odvozené během skicování nebo ručně vytvořené pomocí možnosti Přidat vazby. Při výběru vztahu ze seznamu se v grafické ploše zvýrazní popis.
Pokud narýsujete 3D bod na ploše, bude mít tento bod vztah Na ploše s touto plochou.
Informace Zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určená,, Podurčená a tak dále).

Přidat vazby

K vybrané entitě můžete přidat vztahy. Seznam obsahuje jen ty vazby, které jsou možné pro vybranou entitu.

Parametry

Můžete zadat následující parametry a definovat tak bod, pokud není omezen vztahy.

Souřadnice X
Souřadnice Y
Souřadnice Z