PropertyManager Bod

PropertyManager Bod určuje následující vlastnosti naskicovaného bodu.

Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:

V otevřené skice vyberte bod.

Existující vazby

PM_relations_existing.gif Vazby Program zobrazí vztahy automaticky odvozené během skicování nebo ručně vytvořené pomocí možnosti Přidat vazby. Při výběru vztahu ze seznamu se v grafické ploše zvýrazní popis.
PM_information.gif Informace Zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určená,, Podurčená a tak dále).

Přidat vazby

K vybrané entitě můžete přidat vztahy. Seznam obsahuje jen ty vazby, které jsou možné pro vybranou entitu.

Parametry

Můžete zadat následující parametry a definovat tak bod, pokud není omezen vztahy.

PM_X_Coordinate.gif Souřadnice X
PM_Y_Coordinate.gif Souřadnice Y